Välkommen till Loxodontagruppen


Loxodonta har verkat som IT-partner till andra företag sedan 1985. Idag består koncernen av fyra verksamhetsbolag. Loxontabolagen verkar inom IT-infrastruktur och DigiLox inom digitalisering.