Aktuellt

Vi på Loxodonta har i Februari 2018 erhållit Mycket Väl Godkänt i Kundnöjdhet!  

Supportföretaget TMJ Group, som branschövergripande specialiserat sig på innovativa kundnöjdhetsundersökningar, levererar i detalj kundens nöjdhet för direkt implementering i varje organisation. I studien ställs höga krav på oss som företag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund kan vara anonym i undersökningens genomförande får vi ändå på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

För mer information om Supportföretagets Kundnöjdhetsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se

 

 

Ransomware
Som många andra har vi på Loxodonta den senaste tiden upplevt en ökning av det som kallas Ransomware. Vi vill med detta mail hjälpa dig som kund att skydda dig bättre.
Ransomware är ett virus som krypterar alla filer den kommer åt och kräver sedan pengar för att avkryptera filerna så att det går att läsa dem igen.

För att stoppa detta rekommenderar vi följande:
1. Informera/utbilda era datoranvändare att aldrig öppna okända filer eller länkar. Gäller speciellt filer och länkar i mail.
2. Se till att det finns backup på all data som ni inom företaget producerar.
Kontakta gärna oss på Loxodonta för att göra en revision över vad som körs backup på för att säkerställa att inget missas.
3. Skydda din mail ytterligare genom att använda Antispam som även stoppar mail innehållande farliga länkar.
Kontakta gärna oss på Loxodonta för att få information om vår tjänst LoxAntispam samt tilläggstjänsten ClickSmart.
4. Aktivera extra skydd på era fil-servrar som kan begränsa skadan vid ett virusangrepp.
Kontakta oss på Loxodonta för att implementera skyddet. Enda kostnaden är tiden vi lägger på det.
5. Se till att ha ett aktivt virusskydd på alla PCs och Servrar.
Kontakta oss på Loxodonta om du är osäker på hur status är på dina PCs och Servrar.

 

 

 

bottenlist01