Bakgrund

Vår verksamhet grundades i Falun av Lars-Erik Larson i december 1985 och ingick via franchiseavtal med Kontorsutveckling AB. Verksamheten var liknande den nuvarande men betydligt mer koncentrerad på försäljning av PC, kringutrustning och programvaror. Fram till 1989 var verksamheten relativt oförändrad. Samarbetet med organisationer som ABB, Spendrups, Vägverket och en rad andra kunder utvecklades.

Under 90-talet inriktades verksamheten på samarbete i franchiseform med ComputerLand som var kraftigt växande i Sverige. Under 1999 upphörde vår franchise med ComputerLand efter Merkantildatas förvärv av hela den svenska delen av ComputerLand. Loxodontas verksamhet blev samtidigt mer inriktad på konsultverksamhet. Målet sattes upp att bli helt oberoende av intäkterna från hårdvara, då vi spådde att priser och marginaler skulle fortsätta att sjunka med Internet som butik. 2001 är första året där hälften av intäkterna kommer från vår konsultverksamhet mot ca 2-3% 1986.

Loxodonta utvecklar sin konsultverksamhet och avtal tecknas med några större företag. I september 2005 invigdes Loxodontas nya lokaler på Eriksgatan 1 i Ludvika, med 10 stolta kollegor. Loxodonta fortsätter sedan att växa och under första halvåret av 2006 anställs ytterligare 5 konsulter. I april 2007 anställs den 20:e medarbetaren på Loxodonta och i september 2007 utnämns Jenny Larson till ny VD och Mattias Pettersson till vice VD i företaget samtidigt som de går in som delägare i företaget.

I Loxodontas fortsätta satsning i Dalarna öppnas kontor i Falun och Säter för att öka närheten till våra kunder. Genom öppnandet av en egen servicedesk förfinas även processen med att på ett effektivt sätt hantera samtliga våra kunders behov av support och service.

2013 utser intresseorganisationen Företagarna Jenny Larson och Mattias Pettersson till årets företagare i Dalarna med motiveringen: Jenny Larson och Mattias Pettersson har efter en generationsväxling sett till att Loxodonta fortsatt växa. Verksamheten har sitt huvudkontor i Dalarna och har de senaste åren genom ett stort socialt engagemang och strategiska beslut expanderat både lokalt och regionalt. Företaget är idag stor leverantör av kvalificerade IT-tjänster till flera storföretag.

2016 genomförs sista steget i Loxodontas generationsskifte gällande ägarstrukturen då Jenny Larson, Mattias Pettersson och Fredrik Fritzon förvärvar samtliga aktier av bolaget.

2017 anställs den 60:e medarbetaren och Loxodonta har dagligen duktiga IT konsulter på orterna Ludvika, Borlänge, Falun, Säter, Stockholm.

bottenlist01