Hoppa till innehåll

Kundnöjdhetsundersökning 2019

Vi på Loxodonta har i Februari 2020 erhållit Mycket Väl Godkänt och Bäst i Kundnöjdhet!

Supportföretaget TMJ Group, som branschövergripande specialiserat sig på innovativa kundnöjdhetsundersökningar, levererar i detalj kundens nöjdhet för direkt implementering i varje organisation. Loxodonta har i februari 2020 nått det allra högsta kundnöjdhetsindexet som någonsin uppmätts via Supportföretagets undersökningar (blandade branscher). Det är resultatet av ett mångårigt intensivt arbete att ständigt och löpande förbättra de utvecklingsområden som studierna årligen visat. Med facit i hand är vi oerhört tacksamma till våra kunder som varje år sedan 2014 deltagit i djupintervjuer för att ge oss möjligheten att utvecklas på det här sättet. Det har lett till att vi nu är bäst av samtliga deltagande företag i Supportföretagets kundundersökningar.

I studien ställs höga krav på oss som företag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund kan vara anonym i undersökningens genomförande får vi ändå på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex   50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex   >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex   >75 = Mycket väl godkänd

För mer information om Supportföretagets Kundnöjdhetsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman, tove@supportforetaget.se