Om Loxodonta

Redan 1985 grundades Loxodonta av Lars-Erik Larson och ingick franchiseavtal med bland annat Kontorsutveckling AB och ComputerLand. Runt millenniumskiftet upphörde vår franchise och Loxodontas verksamhet blev samtidigt mer inriktad på konsultverksamhet. Vi har sedan dess fortsatt utveckla vår konsultverksamhet med tjänster och produkter för mindre/medelstora företag och parallellt med detta utvecklat ett samarbete med några av vår regions större företag. 

Antalet anställda
Verksamhetsår