Hoppa till innehåll

Sponsring

Nu blir det enklare att söka sponsring hos Loxodonta. Alla lokala föreningar och organisationer får möjlighet att ansöka om stöd till verksamheten via webben.

Sök sponsring hos Loxodonta

Loxodonta har en lång tradition att på olika sött stödja samhället där vi ser sponsorsamarbeten som en viktig del. Vi vill genom sponsring uppmuntra till ett aktivt samhälle som är bra för alla och som bidrar till att stärka det civila samhället. För att möjliggöra bredd och mångfald samlar vi in sponsringsförfrågningarna löpande och urvalet görs sedan normalt två gånger per år. Ansökan fylls i digitalt i formuläret till höger, vi behandlar ansökningarna den 15 september respektive 15 april. 

Riktlinjer för Loxodontas sponsring

Mottagare

Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar eller klubbar med allmännyttig och ideell inriktning. Loxodonta sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer, heller inte till föreningar drivna i bolagsform. Loxodontas krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet arbetar för jämlikhet oavsett ursprung, ras, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller religion, samt är politisk obunden.

När förväntas beslut

Urvalet görs normalt två gånger per år, 15 september respektive 15 april.

  • Sponsringsansökan

    Vänligen fyll i blanketten så behandlar vi er ansökan.
  •