Arbetsplats

Vi på Loxodonta har mångårig erfarenhet av att leverera kompletta arbetsplatser till kunder och alla leveranser är unika.

Mobil arbetsplats

Medan allt fler väljer att arbeta var och när de vill förbereder sig företagen för den nya mobila arbetsplatsen. Detta ställer i sin tur helt andra krav på hårdvara och mjukvara och vi på Loxodonta känner oss trygga i att hjälpa er i omställningen.

Ergonomisk arbetsplats

Att sitta är inte så enkelt som man kan tro. Ju längre du arbetar i en obekväm ställning, desto oftare kommer du ändra ställning. Det är kroppens sätt att tala om att den belastas på ett sätt som inte är bra. Vi har ett stort utbud av ergonomiprodukter för hela kontoret.

Kontakta oss för mer information!