Hosting

Loxodontas virtuella servertjänster ger dig flexibilitet, säkerhet och kostnadseffektivitet.

LoxHosting

Från Loxodontas säkra datacenter kan Du hyra serverkraft genom så kallade virtuella servrar. Du behöver inte investera i egen hårdvara och får hög redundans i den underliggande plattformen med tillgång till en egen krångelfri server. Med hjälp av teknik från WMware skapar vi virtuella maskiner som nyttjar underliggande hårdvara på ett optimalt sätt.

Serverrack
Serverhall

Enkelt och ekonomiskt val

Loxodonta tar fullt driftansvar för de tjänster som ligger på den virtuella servern. Vi sköter drift och uppdateringar av era applikationer och system.

Med Loxodontas virtuella servrar köper Du en server som en tjänst och kan lägga till eller ta bort virtuella servrar efter behov. Du betalar endast för det Du nyttjar. Virtuella servrar förenklar och sänker dessutom kostnaderna för licenshantering.

Kontakta oss för mer information!

Telefon: 0240 – 104 00

E-post: info@loxodonta.se