Verksamhetsnära IT

IT är idag centralt för alla företag, men alla har inte möjligheten att själv tillgodose sig de kunskaper som krävs kring utveckling, effektivisering och säkerhet. Vi på Loxodonta kan stötta er i projektledning, verksamhetsnära IT eller digitalisering.

Digitalisera affärsprocessen

Behöver ditt företag ett utifrånperspektiv samt hjälp
med att rekommendera eller utveckla nya lösningar för att stödja era processer? Vi hjälper er att ta fram en idé för hur ni kan jobba på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Materialflöden

Är ert företag i behov av att effektivisera materialflöden samtidigt som vi eliminerar icke värdeskapande aktiviteter? Vi på Loxodonta kan stödja er i rådgivning, analyser, projektledning och genomförandet. Vi vet att kostnadseffektivitet är en av de främsta anledningarna till att företag satsar på digitalisering kopplat till materialflöden.

IoT

Genom IoT kan du erhålla information och sammankoppla systemen i molnen för att dra slutsatser som utvecklar er verksamhet. Enheter kan idag uppfatta sin omgivning samt kommunicera med andra centrala enheter och därmed skapa ett situationsanpassat utfall. Kontakta oss för att skapa smarta och effektiva tjänster.

Mobilitet

Att idag ha möjligheten att dela, samverka och påverka processen med hjälp av mobilitet tar dagens generation för givet. Har ni ett behov av att samverka med verksamheten oavsett arbetsplats så diskuterar vi gärna eventuella lösningar med er!

Digital strategi

Vill ni säkerställa er konkurrenskraft genom att bli mer digitala? Behöver ni en digital strategi för att stödja verksamhetsvisionen? Vi på Loxodonta vill att företagen oavsett storlek ska diskutera den digitala visionen och hur den kan stödja just er verksamhet. 

Kontakta mig för mer information!