Service Desk

Vår Service Desk är navet vad gäller vår service och support och är dessutom kundens direktkontakt för felanmälan, ärendehantering, support och jourtjänst.

Ofta finns ett stort behov av en kontaktyta för IT-frågor eller någon att ringa när det inte fungerar. Loxodonta’s Service Desk finns tillgänglig under kontorstid och hjälper dig med alla typer av supportfrågor och problem.
Loxodonta Service Desk är navet vad gäller vår service och support och är dessutom kundens direktkontakt för felanmälan, ärendehantering, telefon- och fjärrsupport. Ett ärende kan vara allt ifrån att anmäla en incident eller att få hjälp med en supportfråga till att boka en tekniker eller konsult som kommer till Dig på plats. Av de ärenden som rapporteras till Service Desk åtgärdas majoriteten vid första kontakten, antingen över telefon eller med hjälp av fjärrverktyg. Om ärendet inte kan lösas direkt av Service Desk överförs det till nästa nivå i vår supportorganisation. Alternativt bokas en konsult för att avhjälpa problemet på plats, men ansvaret för hela supportprocessen ligger kvar hos Service Desk. Detta innebär att Service Desk alltid ansvarar för att ärendet hanteras, löses och följs upp på ett professionellt sätt.
Från vårt ärendehanteringssystem kan vi erbjuda underlag för statistik på inkommande samtal och ärenden. Med hjälp av ärendestatistik identifierar Loxodonta tillsammans med dig eventuella brister i IT-miljön vilket ligger till grund för proaktiva åtgärder och förebyggande av återkommande driftstörningar. Är din verksamhet i behov av 24/7 support? Kontakta oss så berättar vi mer om vår jourtjänst.

Fördelar

  • Snabbare service till Er som kund.
  • Loxodonta registrerar, åtgärdar och följer upp varje enskilt ärende.
  • Alltid tekniker att få tag på om det brådskar.
  • Statistik på ärenden för att planera förbättringar eller utbildning.
  • Färre störande moment för tekniker hos kund.

Hur går det till?

Supportärende – Hemsida

Vår rekommendation är att registrera ärenden direkt på hemsidan, klicka HÄR för att komma till registreringen.

Någon av våran Service Desk personal kommer att hantera ditt ärende och återkoppla när ärendet är löst.

Supportärende – Mail

Skicka ett ärende via e-post till support@loxodonta.se så registreras ditt ärende i vårt ärendehanteringssystem. 

Supportärende – Telefon

Kunden kontaktar Loxodonta vid mer akuta behov av support.

Ring då 0770 – 220 250.

Vid direktkontakt via telefon kommer du få prata med någon av våra duktiga Service Desk medarbetare 

Jourtjänst

Denna tjänst bistår med support 24/7 alla dagar året runt. Kunder med jourtjänst har tillgång till numret.

Resultat

Genom denna tjänst har kunden alltid möjlighet till snabb support. Loxodonta har dessutom möjlighet att snabbt komma i kontakt med rätt tekniker beroende på ärendets typ och karaktär. Viktigt att snabbt få hjälp, inte vem som hjälper.

Pris

Fast eller löpande pris.

Kontakta oss för mer information!

Telefon: 0240 – 104 00

E-post: info@loxodonta.se