elefanten Loxodonta

Ett bättre val av IT-partner

Vår värdegrund – KUL

Kvinna som presenterar

Kvalitet

 • Kompetens
 • Kunskap
 • Erfarenhet
 • Förståelse
 • Förankring
 • Respekt
 • Ärlighet
 • Tid
 • Rutiner
 • Positiv
 • Lyhörd
 • Beprövad teknik
 • Generös
 • Tålamod
 • Mervärde
 • Kommunikation
 • Standardisera
 • Dokumentation
 • Överkapacitet
 • Återkoppling
 • Fokusområden
En Datorskärm

Utveckling

 • Standardisera
 • Fokusområden
 • Mervärde
 • Ta hjälp
 • Utmaning
 • Ny teknik
 • Labbmiljö
 • Jobba med rätt saker
 • Kompetensöverföring
 • Respekt
 • Positiv
 • Utbildning
 • Drivande
 • Dokumentera
 • Lyhörd
 • Generös
 • Föreslå förbättringar
Kollegor som pratar

Långsiktighet

 • Positiv
 • Glad och trevlig
 • Visa respekt
 • Punktlig
 • Agera korrekt
 • Förutseende
 • Så frön
 • Tålamod
 • Hålla vad man lovar
 • Fokusområden
 • Återkoppla till kund
 • Kundvård
 • Innovation
 • Paketerade tjänster
 • Dokumentera
 • Förstå kundbehov
 • Lyhördhet
 • Avtal