Vår värdegrund

Nedsläckt serverhall med blått sken
Kvinna som presenterar

Kvalitet

 • Kompetens
 • Kunskap
 • Erfarenhet
 • Förståelse
 • Förankring
 • Respekt
 • Ärlighet
 • Tid
 • Rutiner
 • Positiv
 • Lyhörd
 • Beprövad teknik
 • Generös
 • Tålamod
 • Mervärde
 • Kommunikation
 • Standardisera
 • Dokumentation
 • Överkapacitet
 • Återkoppling
 • Fokusområden
Någon skriver med en hand på en dator

Utveckling

 • Standardisera
 • Fokusområden
 • Mervärde
 • Ta hjälp
 • Utmaning
 • Ny teknik
 • Labbmiljö
 • Jobba med rätt saker
 • Kompetensöverföring
 • Respekt
 • Positiv
 • Utbildning
 • Drivande
 • Dokumentera
 • Lyhörd
 • Generös
 • Föreslå förbättringar
Kollegor som pratar

Långsiktighet

 • Positiv
 • Glad och trevlig
 • Visa respekt
 • Punktlig
 • Agera korrekt
 • Förutseende
 • Så frön
 • Tålamod
 • Hålla vad man lovar
 • Fokusområden
 • Återkoppla till kund
 • Kundvård
 • Innovation
 • Paketerade tjänster
 • Dokumentera
 • Förstå kundbehov
 • Lyhördhet
 • Avtal

Hur vi jobbar

KUL – Kvalitet, Utveckling & Långsiktighet

Vår värdegrund KUL beskriver hur vi på Loxodonta ska vara och agera, något vi internt kallar att vara en Loxis. Vi vill att våra kunder och samarbetspartners skall känna att oavsett vem man har kontakt med på Loxodonta, så skall man få samma bemötande, service och engagemang. Detta innebär att vi levererar med Kvalitet, att vi tillsammans som koncern löser våra kunders önskemål. Vi ska alltid ligga i framkant med vår Utveckling av såväl tjänster som våra medarbetare. Genom att ständigt arbeta för hög kvalitet och utveckling skapar vi Långsiktiga relationer med såväl våra kunder som medarbetare.

Glada kollegor framför datorer