Om Loxodonta

Nedsläckt serverhall med blått sken

Vilka är vi?

Med passion för IT & säkerhet

I Dalarna finns vi vårt Huvudkontor och här har vi sedan 1985 verkat för att ge lokal, kvalitativ IT support till företag i regionen. Med vår historia, har vi en stor och bred kompetens inom IT-infrastruktur. Som en lokal IT-partner erbjuder vi både löpande tjänster inom drift, support, säkerhet och arbetsplats. Vi stöttar även många företag med kompetensförsörjning med våra erfarna konsulter.

För oss är vår värdegrund KUL (Kvalitét, Utveckling & Långsiktighet) något som genomsyrar vårt arbete.

Kvinna som sitter vid sin dator och jobbar

Vår resa mot framtiden

1985

Loxodonta AB grundas

1985 grundades Loxodonta av Lars-Erik Larson.

2005

Invigning huvudkontor

I september invigs Loxodontas nya huvudkontor i Ludvika av och med 10 stolta kollegor.

2007

Generationsväxling

Sker första delen i vår generationsväxling då Jenny Larson utnämns som VD och Mattias Pettersson till vice VD i företaget samtidigt som de går in som delägare i Loxodonta. Loxodonta fortsätter utveckla sina tjänster som en mer komplett extern IT-avdelning och under året anställs den 20:e medarbetaren.

2011

Expansion

Loxodontas fortsätta satsning i Dalarna fortsätter och kontor öppnas i Falun och Säter för att öka närheten till våra kunder. Genom öppnandet av en egen Service Desk förfinas även processen med att på ett effektivt sätt hantera samtliga våra kunders behov av support och service.

2012

Generationsväxling fortsätter

Jenny Larson och Mattias Pettersson förvärvar ytterligare andelar av Loxodonta och i samband med detta kommer även Fredrik Fritzon in som delägare. Totalt antal medarbetare 30.

2013

Årets företagare

Intresseorganisationen Företagarna utser Jenny Larson och Mattias Pettersson till årets företagare i Dalarna med motiveringen: Jenny Larson och Mattias Pettersson har efter en generationsväxling sett till att Loxodonta fortsatt växa. Verksamheten har sitt huvudkontor i Ludvika och har de senaste åren genom ett stort socialt engagemang och strategiska beslut expanderat både lokalt och regionalt. Företaget är idag en leverantör av kvalificerade IT-tjänster till flera storföretag och har vid årets slut totalt 45 anställda.

Avtal med SSAB

Ett nationellt avtal med SSAB tecknas och med detta övertar Loxodonta ansvaret för IT-support hos kunden i hela Sverige. I samband med detta förser Loxodonta kunden med konsulter förutom i Borlänge, även i Luleå, Stockholm och Oxelösund. Totalt 49 medarbetare.

2016

Generationsskifte

Det sista steget i vårt generationsskifte tas i och med att Jenny Larson, Mattias Pettersson och Fredrik Fritzon förvärvar samtliga aktier i bolaget.

2017

Fler medarbetare

Vi anställer vår 60:e medarbetare. Vid detta tillfälle erbjuder vi högkvalitativa lösningar och tjänster via orterna Ludvika, Borlänge, Falun, Säter, Stockholm, Luleå och Oxelösund

2018

Loxodonta Stockholm

Vi tar ytterligare ett viktigt steg i och med grundandet av vårt första systerbolag, Loxodonta Stockholm AB. Steget tas tillsammans med Richard Ryderstedt, som utses till VD i bolaget. Vi gör detta för att fortsätta utvecklas i närhet till våra kunder, samt skapa en ökad lokal närhet. Vi har nu 82 medarbetare.

Loxodonta koncernen skapas

Loxodonta Sverige AB skapas som moderbolag för systerbolagen Loxodonta Dalarna AB och Loxodonta Stockholm AB för att på så sätt möjliggöra en gemensam grund för ett stabilt koncernägande.

2020

Digitalisterna Dalarna AB

Digitalisterna Dalarna AB grundas. Digitalisterna är ett Loxodontaföretag med fokus på digitalisering. Digitalisternas uppdrag är att genom projektledning och systemutveckling driva digitaliseringssatsningar med våra kunder.

2022

Loxodonta Stockholm expanderar

Under 2022 expanderar vi på alla plan i Stockholm, mer personal och större lokaler planeras 2023. Samtidigt vinner vi flera kunders förtroende. Loxodonta Stockholm AB har nu ökat omsättning och personal med ca 80% på 2 år.

2023

Loxodonta Norr bildas

Loxodonta Norr bildas för ökad fokus och lokal närvaro i Norra sverige med utgångspunkt i Luleå.

Koncernledning

Mattias Pettersson

Mattias Pettersson

Delägare/Koncernchef, Loxodonta Sverige AB

mattias.pettersson@loxodonta.se

Jenny Larson

Jenny Larson

Delägare/Styrelseordförande, Loxodonta Sverige AB

jenny.larson@loxodonta.se

Richard Ryderstedt

Richard Ryderstedt

Delägare/VD, Loxodonta Stockholm AB

richard.ryderstedt@loxodonta.se

Markus Munkhammar

Markus Munkhammar

Delägare/VD, Digitalisterna Dalarna AB (DigiLox)

markus.munkhammar@digilox.se

Olle Nyström

Olle Nyström

Delägare/VD, Loxodonta Norr AB

olle.nystrom@loxodonta.se

Stefan Pihlanen

Stefan Pihlanen

VD, Loxodonta AB

stefan.pihlanen@loxodonta.se