Visselblåsarfunktion

Nedsläckt serverhall med blått sken

Visselblåsarfunktion

Loxodontagruppen har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla missförhållanden som misstänks förekomma inom Loxodontas verksamheter.

Det är viktigt att missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang, där det finns ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram, kan åtgärdas så snart som möjligt. Därför har Loxodonta en visselblåsarfunktion där du kan göra en anonym anmälan.

För mer information, tryck på länken nedan. Här kan du också göra en anmälan eller följa ett redan anmält ärende.

Så här gör du en anmälan:

  • Tryck på länken för anmälan.
  • Beskriv vad som hänt, du kan också ladda upp en fil.
  • Läs igenom vad du skrivit och tryck sen på skickat.
  • Du kommer få en personlig kod, den måste du spara. Med koden kan du sen logga in i ditt ärende när du vill.
  • Du kommer få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen inom sju dagar från mottagandet.
  • Inom tre månader får du en återkoppling i skälig utsträckning om åtgärder som har vidtagits.

Vem kan rapportera?

Våra rapporteringskanaler är till för såväl externa parter som anställda inom Loxodontagruppen. Det finns ingen möjlighet att verifiera vem en uppgiftslämnare är så alla ärenden kommer beaktas.

Hur hanteras anmälningarna?

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd förtroendegrupp inom Loxodontagruppen. Vid beslut om fortsatt handläggning kan ärendet vid behov skickas vidare till externa aktörer som till exempel revisorer, polisen eller andra juridiska myndigheter.

Mer info och anmälan

Loxodonta AB

Loxodonta Stockholm AB

Loxodonta Norr AB

Digitalisterna Dalarna AB (DigiLox)