Lox365

Med skalbarhet och kostnadseffektiv infrastruktur ur ett säkerhetsfokus, låt Loxodonta ta hand om er drift och support. Loxodonta med Microsoft 365 som tjänst inkluderas en ”all-inclusive” lösning som är skalbar utifrån användarnas behov och krav.

Nedsläckt serverhall med blått sken

Om Lox365

Ökad säkerhet och funktionalitet

Om du vill få ut det mesta av din Microsoft 365 prenumeration så har Loxodonta i vår tjänst Lox365 ett komplett tjänstepaket för att få ut den funktion och säkerhet ditt företag behöver.

Säkerhet är idag mer aktuellt än någonsin och det kan skilja ganska mycket på olika typer av licensformer vilka säkerhetsfunktioner som finns och som Ni kan ha behov av.

All support ingår på det som kan utföras i Microsoft 365 portalen och vi hjälper er att konfigurera och driftsätta de verktyg och funktioner som ingår i den licensform ni har. Vi hjälper er också med att se över så att ni har rätt licensform för ert behov av säkerhet och funktioner i Er verksamhet.

Vi på Loxodonta hjälper er att öka säkerheten och funktionaliteten i er Microsoft 365-miljö!

Kvinna med dator i en serverhall

Med Lox365 får ni

 • Fri tillgång till vår Service Desk där all support i Microsoft Portalen ingår
 • Konfigurering och driftsättning av e-postsäkerhet SPF, DKIM, DMARC
 • Konfigurering och driftsättning av bassäkerhet som MFA, loggning, gästaccess mm.
 • Konfigurering och driftsättning av Antispam, Anti-Phishing, Anti-malware, Safe Attachments, Safe Links
 • Konfigurering och driftsättning av avancerat Next Generation Virusskydd (Defender for Business eller Defender for Endpoint)
 • Konfigurering och driftsättning av synkronisering mellan lokalt AD och Azure AD
 • Konfigurering och driftsättning av avancerade Conditional Access policies
 • Hantering av Datorer och Mobiler/Plattor (MEM, MDM)
 • Office uppdateringar
 • Windows uppdateringar
 • Polices på enheter där fokus ligger på att höja säkerheten och dessa policies kan även hantera hur Windows ska vara konfigurerat
 • Informationsskydd med klassificering av dokument
 • Licenshantering - addera licenser och justera licenser
 • Användarhantering – lägga till eller ta bort användare
 • Efterlevnadskontroller - finns det rätt antal licenser m.m.
 • Omvärldsbevakning – nya hot, nya funktioner och nya rekommendationer
 • Förslag på åtgärder – rekommendationer för att erhålla en säkrare och bättre IT-miljö
 • Applikationshantering – paketering (ingår ej), utskjutning av applikationer (ingår)
 • Anmärkning: Vissa funktioner kräver rätt typ av licens för att kunna aktiveras och användas

Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta oss eller fyll i formuläret så hör vi av oss.

E-post: info@loxodonta.se

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande